โดยในประเทศไทยบ้านเราได้ก่อตั้งคาสิโนแบบถูกกฏหมายหรือ บ่อนการพนันในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2-5 แต่การเปิดคาสิโนกลับส่งผลเสียให้กับคนไทยอย่างมากมาย เช่น คนลุ่มหลงมัวเมาเล่นแต่การพนันจนเกิดอาชญากรล้นเมืองและมีปัญหาการฆ่าตัวตายตามมาด้วย ด้วยเหตุนี้เองทำให้รัฐบาลได้ประกาศลดจำนวนบ่อนคาสิโนลงจาก 403 เหลือแค่ 9 ตำบลและยกเลิกเปิดบ่อนตั้งแต่ 1 เมษายน 2406 จวบถึงปัจจุบัน

แต่เมื่อปี พ.ศ.2551 ไทยเกือบจะมีคาสิโนแห่งแรกเมื่อทางด้านของ สมัคร สุนทรเวช ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นได้ประกาศเตรียมเปิดคาสิโน 5 จังหวัดใหญ่แต่สุดท้ายแล้วคาสิโนแห่งแรกก็ไม่สามารถเปิดได้ด้วยหลายเหตุผลหลายสาเหตุด้วยกันเพราะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนถึงปัจจุบันก็ยังคงไม่มีรัฐบาลไหนที่สามารถทำขึ้นสำเร็จ

โปรโมชั่นติดต่อเรา

Decorative background with glittery gold waves design

Decorative background with glittery gold waves design

Decorative background with glittery gold waves design

Decorative background with glittery gold waves design